Otrgnuto od zaborava

Četvorocifren broj uloženih radnih sati.

Nakon sto godina, 580 listova originalnog rukopisa Stevana Dučića, njegovom rukom pisanih, su pronađeni u arhivi Srpske akademije nauka i umjetnosti.

Sastavi se ekipa: Draško i Saša. Iskustvo i mladost. Sriči slovo po slovo, stih po stih, prekucah 580 listova. Lektorisah sebe riječ po riječ. Elektronska verzija je 100% identična originalu. Ponosan. Lektorisa i Draško pa nasloži redosljed konačni. Prepravih elektronsku verziju. Otisnusmo na papir. Profesionalni lektor, prvi. Nije sporno prekucavanje već stil i gramatika. Prepravi nam svaki pojedinačni stih prosječno na tri mjesta i tako svih 580 listova. Popravih elektronsku verziju. Taman ka’ da smo od početka radili. Otisnusmo na papir. Profesionalni lektor, drugi. Pogleda, zavrtje glavom, progunđa nešto samo njemu razumljivo na račun prvog lektora, pa popravi svaki stih prosječno na bar tri mjesta i tako svih 580 listova. Da je lako ne bi mene zapalo. Ali želja jaka. Prepravih elektronsku verziju ponovo. Ponavljam se, taman ka’ da sam od početka sve radio. Otisnusmo na papir. Pročitasmo svako za sebe, Draško i ja. Popravismo elektronsku verziju. Složismo redosljed. Korice. Pustismo da prespava. Otisnusmo na papir, narezasmo disk. Poslasmo na štampu. I, istorija je stvorena.

Finansijsku pomoć da ovaj rukopis nakon sto godina vidi svjetlost dana omogućio brat Dučić, Vladimir-Bato Đurović.

Leave a Reply